Valiuta:

Prietaisai sveikatos būklei stebėti, palaikyti, gerinti.