Valiuta:

COROS PACE 2 Nylon Band - White - Works w/ APEX 42mm